maskmask

Utylizacja złomu elekrycznego krok po kroku

Recykling odpadów jest niezwykle ważny nie tylko ze względów ekonomicznych, ale również z uwagi na środowisko naturalne. Wyrzucanie odpadów do odpowiednio podpisanych pojemników jest obowiązkiem każdego z nas. Do odpadów, które zasługują na szczególną uwagę, możemy zaliczyć między innymi złom elektryczny. Na czym polega jego utylizacja i co dzieje się z tak zwanymi elektrośmieciami?

Gdzie oddać złom elektryczny i co się z nim dzieje? 

Na początek warto wspomnieć, że złomu elektrycznego nie można wyrzucać do tradycyjnych pojemników na śmieci, właściwym miejscem do ich utylizacji jest odpowiedni skup. Może to być skup silników elektrycznych czy kabli i przewodów. Jest to pierwszy etap w procesie utylizacji i recyklingu.
Następnie w skupie przeprowadzany jest szereg procesów, które mają na celu przygotowanie odpadów do ich ponownego wykorzystania. Mowa tutaj przede wszystkim o usunięciu zanieczyszczeń, kontroli jakości czy podziale na poszczególne frakcje. Oprócz tego przeprowadzane jest również ważenie poszczególnych frakcji, które następnie są przekazywane do przetwarzania, magazynowego albo utylizowane.

Co się dzieje po recyklingu złomu elektrycznego? 

Celem oddawania elektrośmieci do skupu kabli i przewodów elektrycznych, silników czy innych elementów, jest pozbycie się ich w sposób zgodny z przepisami i przyjazny środowisku naturalnemu, a do tego możliwość ponownego wykorzystania surowców. Po recyklingu odpadów, czyli oczyszczeniu, rozdzieleniu czy zważeniu zwykle otrzymywanych jest kilkanaście różnych frakcji surowcowych. Część materiałów, która nie nadaje się do ponownego wykorzystania, jest bezpiecznie utylizowana.

Pozostałe nadają się do ponownej produkcji urządzeń elektrycznych czy innych elementów. Dzięki oddaniu złomu elektrycznego do skupu odzyskiwane są następujące metale:

  • miedź,
  • metale szlachetne,
  • cyna,
  • metale ziem rzadkich.

Ponowne wykorzystanie zużytego złomu elektrycznego przyczynia się przede wszystkim do zmniejszenia surowców naturalnych wykorzystywanych do produkcji nowych sprzętów, a do tego znacząco obniża koszty produkcyjne.