maskmask

Recykling kontra wydobywanie - skąd lepiej brać metale?

Metale pozyskiwać można w dwójnasób: poprzez wydobywanie rud metali, dających po przetworzeniu substancje metaliczne, takie jak aluminium, chrom, miedź, złoto, lit czy mangan lub też poddając recyklingowi złom oraz produkty, posiadające w swoim składzie metale. Sprawdź, dlaczego działalność wydobnicza jest szkodliwa dla środowiska i jakie są zalety recyklingu.

Niszczycielska działalność człowieka

Eksploatacja oraz przeróbka złóż rud metali powoduje przedostawanie się do wód gruntowych i środowiska niebezpiecznych, trujących i zagrażających życiu oraz zdrowiu substancji. Część z nich trafia również do atmosfery w postaci pyłów emitowanych przez huty, część uwalnia się po zdeponowaniu na składowiskach odpadów pozostałości hutniczych i poflataycjnych.

Zwłaszcza wydobywanie i przetwarzanie rud ołowiowo-cynkowych spowodowało poważne szkody w środowisku, wprowadzając do niego metale ciężkie. W efekcie gleby na większości terenów w pobliżu rud zanieczyszczone są groźnym kadmem, ołowiem i cynkiem. Srebro, arsen, kobalt oraz ołów to z kolei metale, najczęściej wykrywane w rzekach. Efektem eksploatacji rud metali jest również utrata siedlisk okolicznej fauny i degradacja flory, zakłócenie oraz przemieszczenie gatunków, a także pogorszenie się jakości wody.

Warto również zdać sobie sprawę, że eksploatacja naturalnych zasobów jest niezwykle kosztowna, podobnie jak późniejsze wytworzenie metali. Pochłania ono znacznie więcej energii, przy czym wykorzystywane surowce są nieodnawialne.

Dlaczego recykling jest lepszy, niż wydobywanie?

Recykling jest dużo bardziej bezpiecznym dla środowiska sposobem pozyskiwania metali. W punktach skupu przyjmowane są bowiem różnego rodzaju przedmioty, zawierające w sobie metale szlachetne, takie jak srebro, a także złoto, miedź lub mosiądz. W procesie recyklingu metale są z nich odzyskiwane, a szkodliwe rtęć lub ołów, znajdujące się w składzie sprzętów elektronicznych, zasilanych za pomocą baterii lub prądu, utylizowane. Dzięki temu nie skażą środowiska i nie przedostaną się do wód gruntowych ani do gleby.

Oddanie do  skupu starych sprzętów to również doskonały sposób na zyskanie więcej przestrzeni w mieszkaniu i zrobienie gruntownych porządków. Co więcej, recykling jest korzystniejszy ekonomicznie, niż produkcja metali ze złóż i pochłania mniej energii. Recykling aluminium umożliwia zaoszczędzenie nawet 95% energii w stosunku do jego produkcji ze złóż! Recykling nie przynosi strat, jest powtarzalny i dostarcza metale dobrej jakości.

Nasza firma skupuje również między innymi metale kolorowe oraz demontuje stare pojazdy oraz przyjmuje utyty sprzęt RTV. Oferujemy atrakcyjne i korzystne ceny skupu metali.