maskmask

Ołów - jak należy z nim postępować?

Ołów jest metalem toksycznym, jednak jego specyficzne właściwości takie jak duża gęstość, niska temperatura topnienia, giętkość sprawiają, że nadal stosuje się go w wielu dziedzinach przemysłu. Choć w niektórych krajach wprowadza się stopniowo zakazy jego stosowania, ciągle jest wykorzystywany przy produkcji amunicji, łożysk, akumulatorów, barier przeciw dźwiękom, wibracjom, promieniowaniu, kabli, rur kanalizacyjnych, balastu do łodzi i wielu innych przedmiotów. W poniższym artykule przeczytasz, jak prawidłowo postępować z odpadami, w których są ołowiane elementy. 

Odpady ołowiane wymagają szczególnego potraktowania, ponieważ zaliczane są do odpadów niebezpiecznych. Nie wolno wyrzucać ich do odpadów komunalnych, ponieważ mogą stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego, życia zwierząt i ludzi. Substancje toksyczne w czasie rozkładu przenikają do ziemi, a następnie przedostają się również do wód gruntowych, powodując ich skażenie. 

Gdzie oddać odpady ołowiane? 

Ustawa o odpadach reguluje zasady postępowania także z odpadami ołowianymi. Zużyte akumulatory należy wyrzucać do specjalnych pojemników lub przekazywać przedsiębiorstwom zajmującym się skupem metali kolorowych lub recyklingiem, które znają odpowiednie metody ich utylizacji. Odpady ołowiane można podzielić na 5 grup

  • złom akumulatorowy – stopień przerobu tego rodzaju złomu w Polsce wynosi 95%. Frakcję metaliczną i odsiarczony szlam przetapia się oddzielnie. W wyniku tego procesu powstaje ołów antymonowy i ołów miękki, który poddaje się wieloetapowej rafinacji; 
  • złom stopów ołowiu; 
  • złom ołowiu czystego; 
  • odpady i zgary z rafinacji; 
  • odpady powstające w procesie przetopu koncentratów miedzi – są to związki ołowiu wydzielane z gazów w postaci pyłów lub szlamu. 


Jeśli posiadasz odpady zawierające ołów, skontaktuj się z przedstawicielem firmy zajmującej się recyklingiem. Poinformuj pracownika, jakiego rodzaju przedmioty i w jakiej ilości masz u siebie. W przypadku większej ilości odpadów firma podstawi odpowiedni kontener.