maskmask

Od czego zależy cena akumulatorów w skupie?

Akumulatory są najczęściej wymienianymi częściami w samochodzie, a wyeksploatowane zwykle trafiają na skup akumulatorów, gdzie poddawane są utylizacji i recyklingowi. Ze starych i zużytych akumulatorów pozyskiwane są bowiem cenne surowce. Cena na skupie podawana jest w kilogramach i zależna jest od typu ogniwa.

 Akumulatory dzielą się na:

  • Litowo-jonowe
  • Kwasowo-ołowiowe
  • Polimerowo-litowe
  • Niklowo-kadmowe
  • Niklowo-cynkowe
  • Wodorkowo-niklowe

Najniższą cenę za kilogram osiągają akumulatory niklowo-kadmowe, aczkolwiek są one największe i najcięższe. Skup akumulatorów najwięcej płaci za akumulatory ołowiowe i żelowe. Niewielkie ceny za kilogram uzyskują małe akumulatory AA i AAA.

Recykling i utylizacja akumulatorów

W środku akumulatorów znajduje się wiele niebezpiecznych substancji, takich jak rtęć, ołów, kadm czy też kwas siarkowy. Akumulator wyrzucony na wysypisko po pewnym czasie może się rozszczelnić, w wyniku czego do gruntu przedostają się toksyczne chemikalia, które mogą spowodować wiele katastrofalnych dla otoczenia skutków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zabronione jest wyrzucanie akumulatorów do pojemników na śmieci komunalne, a za takie postępowanie grożą wysokie kary finansowe.

Stary akumulator trzeba zatem oddać na skup, który zutylizuje niebezpieczne substancje zgodnie z wymogami oraz pozyska cenne surowce wtórne, które zostaną wykorzystane do produkcji nowych akumulatorów. Właśnie dlatego cena za kilogram na skupie akumulatorów zależy od typu ogniwa, a dokładnie popytu na określone surowce. Stare akumulatory są rozbierane i demontowane, a surowce wtórne zostają przetopione. Pozyskane w ten sposób surowce cechują się tymi samymi właściwościami co pierwotne. Skupy akumulatorów zaliczane są do skupów metali kolorowych, ponieważ w wyniku utylizacji starych baterii odzyskać można wiele cennych metali nieżelaznych.