maskmask

Od czego zależy cena akumulatora oddanego na złom?

Dzisiejszy świat nie mógłby wyglądać tak, jak wygląda bez akumulatorów. Są one ogniwami wtórnymi, które stanowią źródło energii elektrycznej wykorzystywanej w wielu współczesnych pojazdach i maszynach. Dzięki nim możemy swobodnie przemieszczać się, korzystając z różnych urządzeń mobilnych (np. smartfonów, laptopów, tabletów czy zegarków), a także wygodnie podróżować samochodami, motorami czy innymi pojazdami. Ich żywotność jest jednak ograniczona, a zużyte akumulatory nie mogą być po prostu wyrzucane do zwykłych odpadów.

Czym są akumulatory i na jakiej zasadzie działają?

Są to wtórne ogniwa galwaniczne, które w przeciwieństwie do tradycyjnych baterii jednorazowych (tzw. ogniw pierwotnych), mogą być wielokrotnie ładowane prądem elektrycznym. Ich zadanie polega na gromadzeniu, a następnie uwalnianiu energii elektrycznej. Mogą to robić, gdyż w znajdującym się w nich elektrolicie oraz na styku elektrolitu i elektrod zachodzą odwracalne reakcje chemiczne.

W samochodach i innych pojazdach są podstawowym źródłem energii elektrycznej. To właśnie dzięki nim możemy uruchomić auto, a wszystkie urządzenia elektryczne znajdujące się na jego wyposażeniu mogą być zasilane, kiedy silnik spalinowy jest wyłączony. Energia elektryczna pobrana z akumulatora i zużyta podczas rozruchu czy postoju jest następnie uzupełniana w czasie jazdy, dzięki pracy alternatora.

Co zrobić ze zużytym akumulatorem?

Zużyte albo przeterminowane baterie i akumulatory nie mogą być wyrzucane do odpadów komunalnych, ponieważ są one zaklasyfikowane do kategorii odpadów niebezpiecznych. Ich skład chemiczny (zawierają między innymi takie metale ciężkie jak np. ołów, kadm, lit, czy rtęć) może stać się poważnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego, życia zwierząt i ludzi. Podczas procesu rozkładu wszystkie zawarte w nich toksyczne substancje przedostają się bowiem bezpośrednio do gleby, a następnie przenikają do wód gruntowych, powodując ich skażenie. 

Aby uniknąć zatrucia środowiska, utylizację akumulatorów reguluje w naszym kraju ustawa o odpadach. Zgodnie z nią zużyte i przeterminowane ogniwa należy zbierać oddzielnie i wyrzucać je tylko do specjalnych pojemników przeznaczonych na ich zbiórkę albo oddawać do profesjonalnych firm zajmujących się skupem akumulatorów.

Tylko takie przedsiębiorstwa są w stanie zagwarantować odpowiedni sposób ich utylizacji, który jest w pełni bezpieczny dla środowiska. Oddane do skupu ogniwa są poddawane odpowiedniej obróbce, po to, aby odzyskać większość znajdujących się w nich związków. Recykling akumulatorów zawsze musi odbywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami prawnymi.

Od czego uzależniona jest cena oddawanego do skupu akumulatora?

Oddając akumulator do skupu, możesz uzyskać za niego różną cenę. Obowiązuje tu ta sama zasada, co w przypadku skupu złomu – zużyte ogniwa są wyceniane na wagę, a więc dostajesz pieniądze za każdy kilogram. Cena zależy przede wszystkim od rodzaju oddawanego ogniwa. Po najniższych cenach skupowane są akumulatory i baterie AA lub AAA (za 1 kg nie dostaniesz więcej niż 1 zł). Nieco więcej pieniędzy dostaniesz za akumulator niklowo-kadmowy (NiCd). Wyższą cenę osiągają akumulatory ołowiowe i żelowe stosowane w samochodach osobowych (około 2 zł za 1 kg).