maskmask

Jakie są podstawowe rodzaje złomu?

Złom to odpad metalurgiczny lub poużytkowy, nadający się do recyklingu. W odniesieniu do gospodarki materiałowej można wyróżnić złom poprodukcyjny i obiegowy, powstający w zakładach przetwarzających wyroby hutnicze oraz złom poamortyzacyjny, powstający na skutek wycofania z eksploatacji wyrobu metalowego. Zasadniczo przyjmuje się, że stal zaczyna funkcjonować jako złom poamortyzacyjny po 15-20 latach od jej wyprodukowania. Sprawdźmy, jaki rodzaj odpadów metalicznych można oddać na złom.

Złom stalowy, żeliwny i metali nieżelaznych

Najważniejszym kryterium klasyfikacyjnym dla złomu metalicznego jest rodzaj dominującego materiału. Złom stalowy to najpopularniejszy rodzaj odpadów, przyjmowanych na skup. Jak sama nazwa wskazuje, jego podstawowym składnikiem jest stal czyli stop żelaza z węglem. Zawartość węgla nie może przekroczyć 2.11%. Skup złomu stalowego przyjmuje złom lekki (blachy stalowe, elementy karoserii aut) o grubości do 4 milimetrów oraz złom ciężki (pręty, rury) o grubości większej niż 6 milimetrów. Złom żeliwny to odpad, którego podstawowym składnikiem jest żeliwo czyli stop żelaza z węglem, jednak w przeciwieństwie do stali – w odpadach żeliwnych zawartość węgla jest większa niż 2.11%. W stopach żeliwnych znajdziemy zazwyczaj także składniki dodatkowe, takie jak krzem, mangan, fosfor czy siarka. Złom żeliwny dzieli się na maszynowy (żeliwo ciemne) oraz handlowy (żeliwo białe). Żeliwem ciemnym będą między innymi korpusy silników, a żeliwem białym elementy instalacji sanitarnych.

Na skupie najwyższą cenę uzyskują metale nieżelazne czyli kolorowe. Zaliczamy do nich wszystkie metale, które nie zawierają żelaza i jego stopów. Najpopularniejsze z nich to aluminium i miedź oraz takie stopy jak mosiądz i brąz.

Złom wsadowy i złom niewsadowy 

Złom stalowy dzieli się dodatkowo na dwa rodzaje, którymi są złom wsadowy i złom niewsadowy. Kryterium klasyfikacyjnym takiego podziału są możliwości dalszego wykorzystania odpadu. Największą wartość ma złom wsadowy, ponieważ przystosowany jest do bezpośrednio wykorzystania w piecach hutniczych. Złom w postaci wsadu musi mieć określone parametry fizyczne i skład chemiczny. Nasza firma przygotowuje tylko złom wsadowy, wykorzystując specjalne prasonożyce. Ważna jest także masa złomu i dopuszczalna zawartość zanieczyszczeń. Przykładowo, ciężar poszczególnych elementów nie może przekraczać 200 kg, a rury o średnicy większej niż 20 cm muszą zostać przecięte wzdłuż lub sprasowane na prasonożycach. Złom stalowy wsadowy dzieli się na kilka klas według normy PN-85/H-15000. Podział na 17 klas określanych symbolem W i odpowiednią cyfrą zależy od postaci złomu, jego wymiarów i procentowej zawartości zanieczyszczeń. Złom stalowy można przekazać do recyklingu między innymi w postaci taśm, blach, drutów, prętów, rur oraz brykietu z wiór, skrzepów stalowych, lin czy złomu postrzępionego.

Natomiast złomu niewsadowego nie można przekazać do huty w celu dalszej obórki, czyli nie de facto nie nadaje się on od razu do recyklingu. Trzeba go najpierw poddać obróbce termiczno-mechanicznej. Złom niewsadowy dzieli się na 10 klasy z symbolem N. Przyjmuje także postać blach, rur, taśm, profili, szyn czy wiór, jednak niemających odpowiednich wymiarów lub posiadających nadmierną ilość zanieczyszczeń w składzie.