maskmask

Jakie są korzyści z przetwarzania miedzi?

Miedź jest surowcem o wysokiej plastyczności, ciągliwości i wytrzymałości. Jest to materiał łatwy w obróbce, który dobrze przewodzi energię cieplną i elektryczną, dlatego miedź często wykorzystywana jest do produkcji kabli i przewodów oraz elementów instalacji grzewczych. Stare przewody, rury i kable z demontażu, zamiast wyrzucać, lepiej oddać na skup miedzi. Co ciekawe w wyniku recyklingu miedź nie traci swoich właściwości, a zatem może być przetwarzana wielokrotnie. Miedź z odzysku wykazuje identyczne parametry do miedzi pozyskanej ze złóż, a dzięki recyklingowi ograniczamy eksploatację naturalnych zasobów ziemskich, które nie są nieograniczone.

Przetwarzanie miedzi jest zatem działaniem proekologicznym. Zamiast magazynować stare kable i przewody w garażu, lepiej udać się na skup metali kolorowych. Miedź jest jednym z najbardziej pożądanych surowców wtórnych, a popyt z roku na rok rośnie, co ma odzwierciedlenie w korzystnych cenach skupu.

Dodatkowy zarobek i ochrona środowiska

Co ciekawe pozyskanie tony miedzi ze złóż jest kilkukrotnie droższe niż odzysk miedzi na drodze recyklingu. Wynika to z kosztów wydobycia, a konkretnie wysokich cen energii niezbędnej do pracy kopalni oraz na dalszych etapach przetwórstwa. W czasie recyklingu zużywa się mniej prądu i mniej wody, a więc korzyści dla środowiska w przypadku recyklingu miedzi są wieloaspektowe.

Oddając stare kable na skup, można liczyć na dodatkowy zarobek, przy czym ceny skupu są różne w różnych rejonach Polski i zależą od stanu technicznego kabli. Najwięcej można zarobić na kablach posegregowanych i oczyszczonych. Miedź z kabli może posłużyć nie tylko do produkcji nowych przewodów, ale także do wyprodukowania rur, transformatorów czy też drutu.