maskmask

Jakich odpadów nie przyjmują skupy złomu stalowego?

Legalnie działający skup złomu działa zgodnie z literą prawa, a więc nie przyjmuje niektórych rodzajów odpadów. Na złom można oddać metale kolorowe, miedź i żeliwo. Złomowiska skupują stare kable, zasilacze, rozruszniki, akumulatory i części komputerowe, z których pozyskują cenne surowce wtórne. Istnieje jednak kategoria produktów niedozwolonych, które nie zostaną przyjęte na skupie złomu.

Mowa o:

  • Szynach kolejowych
  • Fragmentach trakcji
  • Monetach będących w obiegu
  • Barierkach samochodowych i elementach infrastruktury drogowej
  • Włazach i pokrywach od studzienek kanalizacyjnych
  • Elementach infrastruktury telekomunikacyjnej

Co więcej, przedmiotów z powyższej listy nie można spieniężyć na złomie, nawet jeśli mienie zostało nabyte w sposób legalny, na przykład w drodze licytacji. Zakaz skupu ma na celu ograniczenie kradzieży i aktów wandalizmu.

Odpady niebezpieczne

Nie każdy punktu skupu złomu przyjmuje także elementy zawierające związki niebezpieczne. Prowadzimy skup akumulatorów i z oddanych baterii pozyskujemy ołów, który jest pierwiastkiem silnie toksycznym, ale jednocześnie bardzo cennym i nadającym się do recyklingu. Odzyskany ze starych baterii ołów jest przekazywany do firm zajmujących się produkcją akumulatorów, dzięki czemu ograniczamy zakres eksploatacji naturalnych złóż i chronimy środowisko przed skażeniem. Warto jednak wiedzieć, że nie każdy punkt złomu ma odpowiednie narzędzia do recyklingu i utylizacji odpadów kwalifikowanych jako niebezpieczne, dlatego zawsze warto zweryfikować zakres świadczonych usług.

Baterie i akumulatory zawierają oprócz ołowiu rtęć, kadm oraz kwas siarkowy, czyli toksyczne pierwiastki ze zdolnością akomodacji. Jeśli stary akumulator trafi na złom, zamiast zostać zutylizowany, to toksyny trafiają do gleby i pozostają w niej przez bardzo długi czas.