maskmask

Jak recykling złomu pomaga zredukować emisję gazów cieplarnianych?

Coraz więcej branż i firm zaczyna uwzględniać różnorodne działania na rzecz poprawy stanu środowiska. Zaczynamy dostrzegać, że jest to problem, którego skutki będziemy odczuwać przez setki lat i tylko nasze nastawienie i działanie może je zmniejszyć. Popularnym sposobem na walkę z emisją gazów cieplarnianych staje się recykling złomu. Dlaczego?

Recykling, czyli przekształcanie odpadów, niepotrzebnych rzeczy i materiałów na nowe przedmioty nie jest nowym wynalazkiem. Wiele osób stara się żyć ekologicznie i przestrzega zasad recyklingu, które pozwalają przetworzyć wiele elementów i przez to ograniczyć zanieczyszczenie środowiska: wody, gleby, powietrza. Jednak dbanie o klimat wchodzi na nowych poziom. Dzięki temu działające od lat skupy złomu, które coraz częściej stawiają na ekologiczne rozwiązania, stają się sposobem na redukcję choćby emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Emisja gazów, dlaczego jest szkodliwa?

Klimat, jaki nam dziś towarzyszy to wypadkowa wielu czynników. Każde zanieczyszczenie, jakie powstaje na kuli ziemskiej, ma niego wpływ, dlatego ważne jest, aby ograniczyć produkcję odpadów i gazów, które wywołują anomalie klimatyczne. Gazy cieplarniane absorbują promieniowanie wytwarzane przez kulę ziemską. Zalicza się do nich przede wszystkim parę wodną, dwutlenek węgla, freony, ozon, metan, podtlenek azotu i inne. W efekcie ich działania odczuwamy dziś wyraźne ocieplenie klimatu, w wielu miejscach na świecie coraz trudniej o prawdziwą śnieżną zimę, topnieją lodowce i pociąga to za sobą szereg innych zmian. Wiele z gazów występuje w atmosferze naturalnie i są jej ważnymi składnikami, ale w wyniku działania człowieka ich natężenie jest coraz większe oraz pojawiają się gazy, których nie znajdziemy w naturalnych warunkach. Coraz bardziej dokucza nam efekt cieplarniany, który wpływa na nas i nasze samopoczucie, ale również na plony i uprawy. Cała ludzkość pracuje na to, w jakiej formie znajduje się środowisko, z którego mamy zaszczyt korzystać. Na szczęście coraz więcej osób i przedsiębiorstw dostrzega problem emisji szkodliwych gazów i podejmuje coraz więcej działań w celu ich ograniczenia. Stąd coraz częściej wykorzystywany jest recykling, który jest dobrą opcją usuwania odpadów, pozwala zaoszczędzić, ale i poprawić stan środowiska, a w szczególności ograniczyć emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Oszczędzamy surowce, przetwarzamy te już wykorzystane i pomagamy naturze, a czasami możemy nawet przy tym trochę zarobić.

Jakie korzyści wynikają z recyklingu złomu?

Odpady to oprócz wydobywania węgla i działań związanych z przemysłem energetycznym największe źródło szkodliwych dla natury substancji i gazów. Jednak tylko one umożliwiają odzyskanie surowców. Ich właściwy recykling, według specjalistów zajmujących się problemem środowiska, pozwoli zredukować emisję gazów cieplarnianych o 443 mln ton do 2030 roku (Circular Economy Package, UE, 2014). Zakłada się też, że kraje Unii powinny osiągnąć cele: recyklingu 65% odpadów komunalnych do 2035 roku i 70% odpadów opakowaniowych do 2030 roku (Circular Economy Package, UE, 2018). Złom pochodzi zarówno z naszych domów i mieszkań, jak i przedsiębiorstw. Każdy sprzęt, jaki kupujemy, ma ograniczony czas użytkowania. Gdy już się zepsuje lub zużyje, należy go odpowiednio zutylizować, a najlepiej poddać recyklingowi. Przetworzeniu warto poddawać metale, które pozwalają na dużą oszczędność energii. Jedna tona stali to oszczędność 84% energii potrzebnej do pierwotnego wytworzenia recyklingowych produktów, a aluminium daje oszczędność nawet 95%. Dlatego skup złomu stalowego, metali niezależnych, skup akumulatorów, przewodów elektrycznych, skup silników i podzespołów komputerowych oraz elektrycznych pozwalają polepszyć stan naszego środowiska.