maskmask

Jak legalnie zezłomować auto?

Złomowanie auta to proces jego likwidacji w punkcie kasacyjnym. Polega na zdemontowaniu pojazdu i rozebraniu go na części. Sprawne elementy można wykorzystać do ponownego użytkowania, a pozostałe części przekazywane są do recyklingu lub utylizacji. Na złom można oddać auto, które ze względu na uszkodzenia lub wiek nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji albo pojazd zbędny dla właściciela. Sprawdźmy, w jaki sposób można oddać auto do kasacji zgodnie z prawem i jakie formalności należy dopełnić.

Złomowanie auta krok po kroku

  • Zapoznaj się z najważniejszymi regulacjami prawnymi. Jednym z najważniejszych aktów prawnych, regulujących procedury złomowania aut jest Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Określa ona między innymi obowiązki właściciela pojazdu oraz przedsiębiorców, prowadzących Stacje Demontażu Pojazdów. Warto również zapoznać się z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania, zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji.

  • Znajdź najbliższą Stację Demontażu Pojazdów. Auto można legalnie zezłomować tylko w punkcie kasacyjnym, posiadającym odpowiednie uprawnienia. Jedyny punkt, w którym złomowanie pojazdów jest zgodne z prawem to Stacja Demontażu Pojazdów, posiadająca zezwolenie Marszałka Województwa. Pojazdy wycofane z eksploatacji przetwarzane są w nich z troską o bezpieczeństwo środowiska i ludzi. Stacja Demontażu Pojazdu zobowiązana jest przyjąć nieodpłatnie każdy pojazd, który posiada cechy identyfikacyjne zgodnie z Prawem o ruchu drogowym. Pobranie opłaty jest możliwe w przypadku pojazdów niekompletnych lub zarejestrowany poza UE. Pamiętajmy przy tym, że nielegalny demontaż auta wycofanego z eksploatacji grozi karami finansowymi w wysokości do 300 tys. zł.

  • Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty. Właściciel pojazdu musi przygotować dowód rejestracyjny pojazdu, dowód osobisty, polisę OC oraz kartę pojazdu, jeżeli została wydana. Istnieje możliwość przekazania do kasacji auta, którego dowód rejestracyjny został zatrzymany przez policję, ale wówczas niezbędne jest otrzymanie odpowiedniego pokwitowania. Zgubienie dowodu rejestracyjnego wymaga otrzymania zaświadczenia od właściwego Wydziału Komunikacji. Można również zezłomować auto, jeżeli zgubieniu uległa karta pojazdu lub tablice rejestracyjne, ale wówczas należy wypełnić oświadczenie o ich utracie. W przypadku pojazdu, który ma kilku współwłaścicieli – wszyscy muszą być obecni w celu podpisania dokumentów. Alternatywą jest udzielenie im dwóch upoważnień przez pozostałych współwłaścicieli – do złomowania i do wyrejestrowania. Warto przygotować także numer VIN, numer podwozia oraz numer ramy. Pracownik stacji sprawdzi, czy masa pojazdu nie spadła poniżej 90% masy zatwierdzonej w dowodzie rejestracyjnym.

  • Odbierz od auto-kasacji zaświadczenie o demontażu. Stacja Demontażu Pojazdu ma uprawnienia, aby unieważnić tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu. W punkcie kasacyjnym musimy odebrać zaświadczenie o demontażu pojazdu. Sporządzane jest ono w 3 egzemplarzach. Otrzymamy również z powrotem unieważnione tablice, dowodów rejestracyjny i kartę pojazdu. Zaświadczenie o demontażu pojazdu jest niezbędne, aby móc wyrejestrować auto w Wydziale Komunikacji. Na złożenie wniosku o wyrejestrowanie auta właściciel pojazdu ma 30 dni. Od 2020 roku za niewyrejestrowanie pojazdu będą grozić kary finansowe do 1000 zł. Zaświadczenie o demontażu pojazdu wysyłane jest również do Wydziału Komunikacji przez Stację Demontażu Pojazdów w ciągu 7 dni od kasacji auta.

Co dalej dzieje się z autem?

Samochód oddany na złom w pierwszej kolejności jest dokładnie sprawdzany przez pracowników Stacji Demontażu Pojazdów. Oceniają oni jego stan techniczny oraz wybierają elementy sprawne i nieuszkodzone, które nadają do sprzedaży i dalszej eksploatacji. Zasada jest taka, aby odzyskać jak największą ilość części używanych, które będzie można ponownie wprowadzić do obrotu na rynku wtórnym. Pamiętajmy, że korzystanie z części używanych pozwala ograniczać zasoby środowiska naturalnego. Następnie należy usunąć z pojazdu materiały niebezpieczne i substancje szkodliwe. Zaliczamy do nich akumulator, poduszki powietrzne, płyny eksploatacyjne, paliwo, olej silnikowy, filtry i zbiornik LPG. Wszystkie substancje niebezpieczne i szkodliwe magazynowane są zgodnie z przepisami prawa i poszanowaniem środowiska naturalnego. Tak przygotowane auto można przetworzyć na surowce wtórne, czyli złom, mosiądz, ołów, miedź, tworzywa sztuczne, opony i szkło. Surowce w dalszej kolejności przekazywane są do odpowiednich firm z branży recyklingowej.