maskmask

Gdzie produkuje się najwięcej elektrośmieci?

Nasza planeta staje się coraz bardziej zaśmiecona. I choć wciąż mówi się wiele o plastikowych czy szklanych odpadach, to obok nich coraz większym problemem stają się elektrośmieci. Do tej kategorii zaliczają się między innymi: zużyte komputery, telefony komórkowe czy stara elektronika. W jakich krajach produkuje się najwięcej elektrozłomu i dlaczego?

Elektrośmieci problemem krajów wysoko rozwiniętych

To właśnie kraje wysoko rozwinięte produkują najwięcej elektrośmieci. Co gorsza, duża część z nich tego typu odpady utylizuje lub do niedawna utylizowała na terenie Azji i Afryki. Im więcej powstaje zaawansowanych technologicznie urządzeń, tym więcej elektrośmieci należy poddać recyklingowi – z czym sporo krajów ma duży problem. Dlatego też coraz więcej mówi się o tym, że to elektrozłom staje się jednym z większych problemów współczesnego świata. Warto również zaznaczyć, że elektroniczne odpady powinny zostać poddane recyklingowi. Możemy również zdecydować się na skorzystanie z usług skupu elektrośmieci.

Śmieci, które trafią do takiego skupu, są demontowane i segregowane. Części dzielone są na tworzywa sztuczne, elektroniczne komponenty, szkło czy niebezpieczne odpady. Następnie dochodzi do tak zwanej separacji magnetycznej oraz elektrostatycznej. Dzięki tym procesom jesteśmy w stanie otrzymać między innymi żelazo.

Elektrorecykling w Polsce

Skupy elektrozłomu stają się w Polsce coraz bardziej popularne. Większa świadomość społeczeństwa zmniejsza ryzyko zalania kraju niebezpiecznymi elektroodpadami. Jednak w Europie zdecydowanymi liderami w zbiórce elektroodpadów są kraje skandynawskie oraz Szwajcaria. W Polsce branża elektrorecyklingu wciąż się rozwija. Warto również zwrócić uwagę na to, że elementem przyczyniającym się do gwałtownego wzrostu ilości elektrośmieci na świecie jest coraz krótsza żywotność urządzeń. Do największych producentów elektrośmieci zalicza się (na podstawie danych UNEP):

  • Stany Zjednoczone (3,3 mln ton/rok – odsetek recyklingu wynosi 25 procent),
  • Chiny (2,6 mln ton/rok – odsetek recyklingu wynosi 15 procent),
  • Niemcy (1,9 mln ton/rok – odsetek recyklingu wynosi 35 procent),
  • Indie (1,6 mln ton/rok – odsetek recyklingu wynosi 10 procent).