maskmask

Gdzie oddać zepsuty akumulator?

Stary i zepsuty akumulator powinien trafić na skup akumulatorów, gdzie zostanie zutylizowany i przetworzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i z poszanowaniem dla środowiska naturalnego. Warto bowiem wiedzieć, że w akumulatorach znajduje się wiele niebezpiecznych substancji, takich jak ołów, kadm, rtęć i kwas siarkowy. Akumulator, który trafia na wysypisko, po pewnym czasie może się rozszczelnić, co skutkuje wyciekiem chemikaliów. Nawet niewielka ilość toksycznych pierwiastków przenikająca do gruntu może wywołać trwałe skażenie gleby – chemikalia mają zdolność akomodacji i przez długi czas gromadzą się w tkankach.

Utylizacja i recykling akumulatorów

Skup akumulatorów dysponuje odpowiednimi narzędziami umożliwiającymi bezpieczny demontaż baterii i unieszkodliwienie groźnych substancji. Akumulatora pod żadnym pozorem nie można rozbierać we własnym zakresie, a na skupie przyjmowane są wyłącznie kompletne baterie – nie może z nich wylewać się kwas ani żel.

Ze starych akumulatorów można pozyskać wiele surowców wtórnych, które właściwościami nie różnią się niczym od surowców pierwotnych i mogą zostać ponownie wykorzystane do produkcji nowych akumulatorów. Skup akumulatorów po rozebraniu baterii wydziela substancje i tworzywa nadające się do recyklingu, które następnie przetapia i przekazuje do ponownego wykorzystania. Najczęściej są to metale kolorowe, na przykład nikiel i miedź.

W trosce o ekologię

Sprzedaż akumulatorów na skupie jest zatem działaniem proekologicznym – nie tylko chronimy środowisko przed przedostaniem się groźnych chemikaliów do otoczenia, ale także ograniczamy wydobycie surowców, których zasoby nie są nieograniczone. Poza tym przy wydobyciu surowców zużywa się sporo energii i wody, a sam proces jest inwazyjny dla środowiska. Co więcej, na sprzedaży akumulatorów można zarobić – skupy wyceniają akumulatory na kilogramy, a stawka zależna jest od typu ogniwa.