maskmask

Czy warto sprzedawać w skupie kable miedziane?

Na skupy miedzi trafiają stare kable po demontażu przestarzałej instalacji elektrycznej oraz przewody telekomunikacyjne, światłowodowe, sieciowe i telefoniczne, a także kable energetyczne i wiązki przewodów zdemontowanych ze starych samochodów i urządzeń. Kable można zaklasyfikować pod względem surowca użytego do ich produkcji – może to być miedź lub aluminium.

Skup kabli miedzianych zajmuje się przetwarzaniem surowców wtórnych, które następnie przekazywane są do firm zajmujących się produkcją kabli. Jest to jeden z powodów, dla których warto oddawać kable miedziane na skup – w ten sposób ograniczamy bowiem skalę eksploatacji naturalnych złóż miedzi. Co ważne, miedź jest surowcem, który może być przetwarzany w sposób wielokrotny bez utraty pierwotnych właściwości. Dzięki recyklingowi zmniejszamy zużycie energii, jak jest niezbędna do wydobycia surowców pierwotnych, a miedź z odzysku w niczym nie różni się od miedzi ze złóż. Oddając stare kable na skup miedzi, ograniczamy także powierzchnię wysypisk śmieci i ilość niebezpiecznych odpadów na nich gromadzonych.

Korzyści ekologiczne i ekonomiczne

Ponowne przetwórstwo surowców jest działaniem proekologicznym i proekonomicznym – pozyskanie tony miedzi ze złóż jest kilkukrotnie droższe niż odzyskanie surowca w drodze recyklingu. Oddając kable na skup miedzi, nie tylko chronimy środowisko, ale także możemy liczyć na dodatkowy przychód. Miedź jest jednym z najcenniejszych metali kolorowych i niezmiennie osiąga najwyższe ceny na skupie złomu, często przewyższając ceny aluminium. Stawki na skupie mogą zależeć od stanu technicznego i rodzaju przewodów. Najwięcej zarobić można na oczyszczonych i posegregowanych przewodach.