maskmask

Czy można odzyskać niewykorzystaną składkę OC ze złomowanego auta?

Brzemienna w skutkach kolizja, brak środków finansowych na naprawę pojazdu, a może znacząca usterka, której zwyczajnie nie opłaca się usuwać? W każdym z tych przypadków może okazać się, że konieczne będzie zezłomowanie pojazdu. Wiele osób zastanawia się jednak, co wówczas dzieje się z opłaconą uprzednio składką OC.

Niewykorzystana składka OC a złomowane auto

Warto pamiętać, że istnieje możliwość odzyskania niewykorzystanej składki OC. Skoro dany pojazd jest już wyłączony z użytku, a ściślej w ogóle nie istnieje, to oczywiście zupełnie bezzasadne jest dalsze ubezpieczanie się od odpowiedzialności cywilnej.  Jeżeli chcesz otrzymać zwrot niewykorzystanej składki OC, musisz skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem. Pamiętaj, że nie zwróci Ci on tej kwoty bez odpowiedniej dokumentacji.

Decydując się na kasację pojazdu, wybierz legalnie działający punkt.  Tylko wtedy możesz mieć pewność, że otrzymasz wszelką niezbędną dokumentację, której może wymagać od Ciebie ubezpieczyciel. Jako jeden z liderów auto złomu w Olsztynie, zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

O czym należy pamiętać, ubiegając się o zwrot składki OC ze złomowanego auta?

W tym miejscu warto zaznaczyć, że zwrot składki OC następuje na podstawie dokumentu poświadczającego fakt wyrejestrowania pojazdu. Wynika to bezpośrednio z treści ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, która wyraźnie wskazuje, że to właśnie w tym momencie umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu.

Aby jednak otrzymać w urzędzie taki dokument, musisz przedłożyć urzędnikowi oświadczenie o zezłomowaniu pojazdu. Z tego powodu warto jeszcze raz podkreślić, że niezwykle ważne jest korzystanie z usług legalnie działających punktów. W przeciwnym wypadku nie otrzymasz dowodu dokonania kasacji, co uniemożliwi Ci wyrejestrowanie pojazdu, a w konsekwencji także otrzymanie zwrotu niewykorzystanej składki OC.