maskmask

Co zrobić po złomowaniu auta?

Pierwszym krokiem po podjęciu decyzji o złomowaniu auta jest znalezienie odpowiedniej stacji demontażu pojazdów. Ważne jest, aby wybrać stację posiadającą stosowne uprawnienia oraz certyfikaty potwierdzające spełnianie wymogów środowiskowych i technicznych. Przed przekazaniem auta na złomowanie należy zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty. Do takich dokumentów należy między innymi dowód rejestracyjny pojazdu, karta pojazdu oraz zaświadczenie o przeglądzie technicznym.

Przekazanie pojazdu na stacji demontażu

Po zgromadzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów, można przekazać auto na wybranej stacji demontażu. Warto wcześniej umówić się na konkretny termin, aby uniknąć niepotrzebnego oczekiwania. Przy przekazaniu auta należy pamiętać o zabraniu z niego wszelkich wartościowych przedmiotów oraz ewentualnych akcesoriów, które można sprzedać lub wykorzystać w innym samochodzie. Po przekazaniu auta na stacji demontażu, właściciel otrzymuje zaświadczenie o demontażu pojazdu

Zgłoszenie złomowania do urzędu

Kolejnym etapem jest zgłoszenie złomowania pojazdu do odpowiedniego urzędu. W przypadku samochodów osobowych, zgłoszenie to powinno być dokonane w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu. W zgłoszeniu należy przedstawić zaświadczenie o demontażu oraz pozostałe dokumenty związane z pojazdem. Po złożeniu zgłoszenia, urząd wyda potwierdzenie dokonania wpisu do ewidencji pojazdów.

Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania wpisu do ewidencji pojazdów, należy zwrócić tablice rejestracyjne do odpowiedniego urzędu. Tablice te są własnością państwa i muszą zostać oddane po złomowaniu auta. W przypadku utraty tablic rejestracyjnych, konieczne jest złożenie oświadczenia o ich zagubieniu.

Zwolnienie z obowiązku ubezpieczenia OC

Ostatnim etapem postępowania po złomowaniu auta jest zwolnienie z obowiązku posiadania ubezpieczenia OC. W tym celu należy zgłosić się do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym zawarto umowę ubezpieczenia, i przedstawić potwierdzenie dokonania wpisu do ewidencji pojazdów oraz zaświadczenie o demontażu. Towarzystwo ubezpieczeniowe powinno uwzględnić te dokumenty i zwolnić właściciela pojazdu z obowiązku opłacania składki OC.