maskmask

Co warto wiedzieć o złomowaniu aut?

W Polsce obowiązek złomowania auta spoczywa na właścicielu pojazdu, który zgodnie z przepisami prawa musi oddać swój samochód do punktu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tzw. "złomowiska"). Obowiązek ten wynika z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie demontażu pojazdów. Złomowanie auta jest konieczne, gdy jego stan techniczny uniemożliwia dalsze użytkowanie lub gdy koszty naprawy przekraczają wartość pojazdu.

Legalnie zezłomuj stary samochód

Aby legalnie złomować auto, należy zgłosić się do punktu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, który posiada odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Przed złomowaniem konieczne jest wyrejestrowanie pojazdu w wydziale komunikacji oraz uzyskanie zaświadczenia o wyrejestrowaniu. Następnie, właściciel musi dostarczyć samochód do punktu demontażu wraz z dowodem rejestracyjnym, kartą pojazdu oraz zaświadczeniem o wyrejestrowaniu. Po przeprowadzeniu demontażu właściciel otrzymuje potwierdzenie złomowania, które należy zgłosić do wydziału komunikacji w celu zamknięcia karty pojazdu.

Kasacja auta wiąże się z pewnymi kosztami dla właściciela pojazdu. Po pierwsze, trzeba uiścić opłatę za wyrejestrowanie pojazdu, która wynosi około 50 zł. Po drugie, może być konieczne pokrycie kosztów transportu samochodu do punktu demontażu, jeśli pojazd nie jest już sprawny. 

Korzyści płynące ze złomowania

Złomowanie auta przynosi korzyści zarówno dla właściciela pojazdu, jak i dla środowiska. Po pierwsze, właściciel pozbywa się starego, niesprawnego samochodu, który zajmuje miejsce i generuje koszty utrzymania. Po drugie, proces recyklingu pozwala na odzysk metali i innych surowców wtórnych, które mogą być ponownie wykorzystane w produkcji nowych przedmiotów. Dzięki temu zmniejsza się zapotrzebowanie na surowce naturalne oraz ogranicza emisja szkodliwych substancji do atmosfery.