maskmask

Co warto wiedzieć na temat transportowania odpadów metalowych?

Transport złomu nie wymaga specjalnych zezwoleń, a z terenu własnej posesji można go wywieść samodzielnie. Przy dużych ilościach takie rozwiązanie jest jednak nieopłacalne – wówczas lepiej zamówić kontener na złom, który zostanie odebrany po napełnieniu i w razie konieczności wymieniony na pusty zasobnik. Metalowe kontenery na złom mają różne wymiary, pojemności i sposoby otwierania. Kontenery na złom charakteryzują się mocną budową i są dostosowane do przewozu dużych ciężarów i przedmiotów o nieregularnych kształtach. Usługa wywozu kontenerowego może być świadczona jednorazowo, do wyczerpania zapasów oraz w sposób długoterminowy i cykliczny.

Złom z miejsca wytworzenia przewożony jest do miejsca przetwórstwa i tam zostaje poddany recyklingowi. Usługa transportu złomu świadczona jest na podstawie dokumentu transportowego, który zawiera informacje o rodzaju odpadów oraz podmiocie zlecającym przewóz.

Obowiązki firmy transportującej złom

Przedsiębiorca zajmujący się transportem odpadów metalowych musi zarejestrować się w systemie BDO i uzyskać odpowiedni wpis oraz indywidualny 9-cyfrowy kod. Podmioty wpisane do rejestru BDO muszą prowadzić elektroniczną ewidencję. Transportujący musi posiadać kartę przekazania odpadów, czyli dowód prawidłowego przekazania odpadów do uprawnionego odbiorcy. Wystawienie karty jest obligatoryjne w momencie przekazania odpadów firmie zewnętrznej.

Do obowiązków firm przewożących złom należy przystosowanie i oznakowanie pojazdu oraz prowadzenie dokumentacji związanej z przewożonymi surowcami. Transport złomu może być realizowany wyłącznie odpowiednio przygotowanymi pojazdami samozaładowczymi oraz kontenerami, które zwykle są przystosowane do transportu hakowego. Przewożone ładunki powinny być odpowiednio zabezpieczone, tak aby nie stwarzać zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego.