maskmask

Co się dzieje później ze złomem oddanym do punktu skupu?

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co dzieje się ze złomem, który oddajesz do punktu skupu? Proces ten jest niezwykle ważny dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju gospodarki, a pierwszym etapem procesu jest przyjęcie złomu do punktu skupu. Pracownicy punktu dokonują wstępnej oceny jakości i rodzaju materiałów. Następnie następuje segregacja złomu na poszczególne frakcje, takie jak metale żelazne (stal, żeliwo) i metale nieżelazne (miedź, aluminium, cynk). W zależności od rodzaju materiału może być on również podzielony na różne klasy jakościowe.

Po dokonaniu segregacji złom jest poddawany obróbce mechanicznej. Obejmuje ona między innymi cięcie na mniejsze fragmenty, prasowanie czy granulowanie. Celem tych działań jest zmniejszenie objętości złomu oraz ułatwienie jego transportu i dalszej obróbki.

Oczyszczanie złomu

Kolejnym krokiem jest oczyszczanie złomu z zanieczyszczeń, takich jak farby, oleje czy tworzywa sztuczne. Proces ten może obejmować mycie, odkażanie, suszenie, a także oddzielanie magnetyczne metali żelaznych od nieżelaznych. Oczyszczanie jest niezbędne, aby zapewnić wysoką jakość materiału wtórnego i spełnić wymagania norm jakościowych.

Hutnictwo

Oczyszczony złom ze skupu złomu stalowego trafia do hut, gdzie jest poddawany procesowi przetopu. W przypadku metali żelaznych stosuje się różne metody wytapiania, takie jak wytapianie w piecach martenowskich czy indukcyjnych. Metale nieżelazne są przetapiane w piecach o różnych konstrukcjach, w zależności od rodzaju metalu.

Podczas przetopu metale są podgrzewane do bardzo wysokich temperatur, co pozwala na ich rozpuszczenie i oddzielenie od zanieczyszczeń. Następnie otrzymany materiał jest formowany w pręty, blachy czy inne półprodukty. Część otrzymanego materiału może być również przekazana do odlewni, gdzie jest wykorzystywana do produkcji nowych elementów i części maszyn. Proces odlewania polega na wypełnieniu formy rozpuszczonym metalem, który następnie twardnieje i przyjmuje pożądany kształt.