maskmask

Co należy zrobić z wycofanym z użytku sprzętem budowlanym?

Recykling odpadów to bardzo ważna czynność, która jest obowiązkiem zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Możemy wyróżnić kilka rodzajów odpadów, których nie można wyrzucić do tradycyjnych pojemników na śmieci i konieczne jest oddanie ich do skupu bądź utylizacja w inny sposób. Jedną z grup problemowych produktów jest wycofany z użytku sprzęt budowlany. W jaki sposób można się go bezpiecznie pozbyć?

Dlaczego sprzętu budowlanego wycofanego z użytku nie można wyrzucić do tradycyjnego śmietnika? 

Możemy wyróżnić wiele produktów, które nie mogą znaleźć się w standardowych pojemnikach na śmieci. Zaliczamy do nich między innymi omawiany sprzęt budowlany, który został wycofany z użytku. Ograniczenia w tym zakresie wynikają z tego, że takie odpady zawierają szkodliwe substancje, które muszą być zutylizowane w odpowiedni sposób. Właśnie dlatego w zależności od rodzaju sprzętu, który nie jest już potrzebny, konieczne może okazać się oddanie go do skupu złomu stalowego czy metali niezależnych.

Co się dzieje ze sprzętem budowlanym oddanym do skupu? 

W zależności od tego, jakiego rodzaju sprzęt budowlany został oddany do skupu, może zostać poddany utylizacji albo recyklingowi. Na przykład elementy oddane do skupu metali kolorowych są  przewożone do skupu specjalnie przygotowanymi kontenerami na złom, a następnie przetwarzane. Oddawanie materiałów wycofanych z użytku do skupów to przede wszystkim działanie zgodnie z prawem oraz w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Na przykład stare akumulatory nie powinny zalegać w składzikach, gdyż mogą stanowić zagrożenie.

Firmy, które zajmują się recyklingiem, podejmują działania zgodne z przyjętymi normami prawnymi i elementy, które mogą być ponownie wykorzystane, są oddzielane od tych, które muszą zostać zutylizowane. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku silników elektrycznych, które zostały zdemontowane z maszyn budowlanych wycofanych z użytku. Dzięki procesowi recyklingu można odseparować poszczególne elementy i odzyskać metale żelazne i nieżelazne, które mogą być ponownie wykorzystane.